Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)


MgA. Radka Hledíková Poncová
IČO: 69161178 
Sídlo firmy: Hořejší Vrchlabí 355, 54302 Vrchlabí
E-mail: cassiopeiacandle@gmail.com

Telefon: +420 604486182
www.cassiopeialight.com
(dále jen "prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím, jako provozovatelem internetového obchodu www.cassiopeialihgt.com, a kupujícím, tedy objednatelem, který je uvedený v objednávce (daňovém dokladu). Jiná ustanovení od těchto obchodních podmínek jsou platné a účinné jen tehdy, pokud jsou písemně potvrzeny oběma stranami. Tyto obchodní podmínky platí v plném rozsahu, pokud si prodávající a kupující nedohodnou v písemné smlouvě některé podmínky jinak.
 2. Kupující přečtením a odsouhlasením obchodních podmínek souhlasí s jejich zněním. Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat obchodní podmínky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Uživatelský účet - je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv.
 5. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách ochrany osobních údajů, která naleznete zde: "Podmínky ochrany osobních údajů"

 Zboží

 1. Položky specifikované v objednávce (daňovém dokladu). V internetovém obchodě www.cassiopeialight.com se obecně jedná o svíčky a jiné doplňkové zboží.

Zboží a ceny

 1. Informace o zboží včetně cen jsou uvedeny u jednotlivého zboží v internetovém obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. 
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 4. Prodávající není plátcem DPH.

 Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Při zadávání objednávky si kupující zvolí zboží, počet kusů, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do systému e-shopu.
 4. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím a následném uhrazením ceny.
 5. Oznámení o přijetí objednávky a platby je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 6. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky a platby na emailovou adresu, zadanou objednavatelem. To se považuje se za uzavření smlouvy.
 7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, pošle kupujícímu na jeho emailovou adresu upravenou nabídku. Upravená nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 8. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné.
 9. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

Doprava a platba 

 1. Zboží je odesíláno společností Zásilkovna, PPL nebo Česká pošta.
 2. Poštovné a balné se liší podle objemu objednávky.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu cen dle aktuálních ceníků dopravce.
 4. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši uvedené u zboží. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 ​Možnosti platby

 1. Bankovním převodem na firemní účet číslo prodávajícího: 670100-2225034884/6210, vedeného u mBank.
 2. Kartou online prostřednictvím platební brány ShoptetPay, přičemž platba se řídí podmínkami platební brány.
 3. Dobírkou v hotovosti při předání zboží.
 4. V hotovosti při osobním odběru v provozovně.
 5. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 
 6. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Dodání zboží

 1. Na adresu dodanou kupujícího při nákupu.
 2. Zásilkovna za smluvenou cenu ( platí obchodní podmínky Zásilkovna).
 3. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 4. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. 
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nebo je daňový doklad  přiložen k dodávanému zboží.
 7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy

 1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem.
 2. Zboží vyrobené na zakázku nelze vracet.

Odstoupit od smlouvy lze za následujících podmínek

 1. Kupující informuje prodávajícího o odstoupení od smlouvy e-mailem na adresu info@cassiopeialight.comDále kupující doručí zboží na adresu provozovny Hořejší Vrchlabí 355, 54302 Vrchlabí do 14 dnů od odeslání e-mailu s informací o odstoupení od smlouvy a to na vlastní náklady. Peníze za vrácené zboží obdrží kupující na uvedený účet v emailu nebo přiložený v balíčku do 14 dnů ode dne doručení zboží zpět prodávajícímu.
 2. Vrácení peněz se nevztahuje na poštovné.
 3. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být kompletní a musí být přiložen doklad o zaplacení (faktura) či jeho kopie.
 4. Zboží nelze prodávajícímu poslat na dobírku, v takovém případě nebude převzato.
 5. V případě poškození zásilky během dopravy prodávajícímu jde náhrada škody na vrub kupujícího. Doporučuji kupujícímu zboží z tohoto důvodu u dopravce pojistit.
 6. Případné nárokování pojistného plenění je tedy v tomto případě na kupujícím.
 7. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající bude kupujícího o této náhradě škody v nejbližší době po zjištění stavu zboží informovat. Příslušná částka bude tedy případně ponížena o náhradu škody posouzenou a vyčíslenou prodávajícím. 
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel potřebného materiálu k výrobě zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.
 9. Prodávající informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Záruka a reklamace

 1. Záruka na zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním výrobku, jeho nesprávným používáním či skladováním výrobku nebo špatnou manipulací. Vady vzniklé přepravcem je nutno uplatnit do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Pro případ reklamace je kupující povinen uchovat doklad o koupi, zaplacení a dodání zboží.
 2. V případě reklamace kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího na e-mail: info@cassiopeialight.com. Prodávající je povinen kupujícímu do 14 dnů od obdržení podnětu k reklamaci. Kupující bude vyzván k zaslání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu. Po obdržení zboží prodávající vyhodnotí oprávněnost reklamace - pokud zboží obsahuje výrobní vady, vrátí kupujícímu na účet plnou částku za reklamované zboží ( nikoli za poštovné).
 3. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od obdržení sdělení a zboží.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 Popis a údržba zboží

 1. Výrobky prodávané obchodem www.cassiopeialight.com jsou originální ručně vyráběné svíčky ze 100% přírodního palmového vosku s příslušenstvím.
 2. Výrobky poškozuje přímé sluneční světlo a vysoká teplota. Vzor a barevnost svíčky může časem slábnout a zesvětlat. Vzor a barevnost svíček ubývá současně s hořící svíčkou.

Při manipulaci se svíčkami je nutné dodržovat bezpečnostní opatření

 1. Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru!
 2. Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat!
 3. Mezi svíčkami vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost min 5 cm!
 4. Hořící svíčku nenechávejte na nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit!
 5. Neumísťujte svíčky do průvanu!
 6. Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla!
 7. Umísťujte svíčky ve svislé poloze! 
 8. Před zapálením upravte knot na cca 1 cm!
 9. Vždy používejte svícen nebo nehořlavou podložku!
 10. V roztaveném vosku nenechávejte zápalky ani jiné úlomky, aby nedošlo k rozšíření ohně!
 11. Do roztaveného vosku nestrkejte prsty, hrozí popálení.

 Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. ​Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.
 8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10.5.2024

 

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:              

MgA. Radka Hledíková Poncová
IČO: 69161178 
Sídlo firmy: Hořejší Vrchlabí 355, 54302 Vrchlabí
info@cassiopeialight.com

Uplatnění reklamace

 

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:              

MgA. Radka Hledíková Poncová
IČO: 69161178
Sídlo firmy: Hořejší Vrchlabí 355, 54302 Vrchlabí
info@cassiopeialight.com

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti MgA. Radka Hledíková Poncová („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:

Podpis: